שוונג: שלטון הרוב וזכויות מיעוטים

מאת חינוכית ראשונים בעולם, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 באפריל 2018