פיזיקה שאפשר להבין - תנע ומתקף//התנגשות חד מימדית

מאת פיזיקה שאפשר להבין, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 באפריל 2018

להשלים