סדרה חשבונית עם איברים מתחלפים

מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 באפריל 2018

להשלים