השסע הדתי: צביון השבת ותחבורה ציבורית כאחד הגורמים

מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 ביולי 2018

להשלים