בגרות חשמל 2012 3

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 ביולי 2018