האם לבנה או נוצה תיפול מהר יותר

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 2 במרץ 2015

להשלים