חוק הכבידה האוניברסלי

בפרק זה נתאר קשר מתמטי המגדיר את עצמת כוח הכבידה הפועל בין שני גופים כלשהם.

שיעורים

07:27 כבידה- קבוע הכבידה האוניברסלי. סרטון למחשבה מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
14:47 כוח המשקל מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית
20:49 חוק הכבידה חלק 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
04:29 מכניקה: כבידה (גרביטציה) - 1. כח הכובד מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
06:26 חוק הכבידה חלק 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
15:43 כוח משיכה - מבוא (הקדמה) מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
10:11 חוק הכבידה העולמי אוניברסלי של ניוטון מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
08:38 מבוא לחוקי הכבידה של ניוטון מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

09:14 איך מחשבים את מסת כדור הארץ בעזרת תרנגולת? מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:32 פיזיקה כיתה ט - חוק הכבידה 20201 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:49 תרגיל בכבידה - תאוצת הכובד על הירח מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
04:09 תרגיל כבידה בחלל מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:32 תרגיל עם שלושה גרמי שמים מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:23 כוח המשיכה קרוב לכדור הארץ מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
04:07 חוק הכבידה-תרגיל 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:18 פיזיקה כיתה ט - חוק הכבידה 20207 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
14:46 שיעור 48.1 תרגול של כוח גרביטציה המשך מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
10:35 האם לבנה או נוצה תיפול מהר יותר מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
06:47 איך מחשבים את מסת כדור הארץ? מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
03:32 כבידה תרגיל 21 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:46 כבידה תרגיל 19 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
21:06 פתרון תרגיל מהספר של דני עובדיה - עמ' 216 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
10:40 חוק הכבידה - תרגיל 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:05 חוק הכבידה-תרגיל 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
10:13 התאוצה הודות לכוח הכובד בתחנת החלל מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
08:17 כוח הכבידה 2 - תרגיל מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
07:02 כבידה בעיה 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:33 כבידה-תרגיל 22 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

14:41 ניסוי קבנדיש ,גאות ושפל ,גילוי אוראנוס מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
15:21 הסבר מפורט על אפקט הגאות והשפל מאת PBS Space Time, הועלה ע"י תום אחי דרור
05:17 How Long To Fall Through The Earth? מאת minutephysics, הועלה ע"י איתמר בנית
17:24 כיצד נוצר כדור הארץ? מאת ScienceReasonIsrael היגיון ומדע ישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

04:44 How to Think About Gravity - Jon Bergmann מאת TED-Ed, הועלה ע"י איתמר בנית