הנשיא ריבלין פורס את חזונו על יחסי דת ומדינה

מאת הספרייה הלאומית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 באוגוסט 2018

להשלים