תרגיל - מהירות מילוט

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בספטמבר 2018