מהירות מילוט

בפרק זה נגדיר את המונח מהירות מילוט - המהירות המינימלית הדרושה לגוף כלשהו כדי להמלט משדה הכבידה של כוכב לכת, ונמצא את גדלה בהתאם לנתוני הכוכב.

שיעורים

08:08 אנרגיה בשדה כבידה, מהירות המילוט חלק4 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
03:26 מהירות מילוט מכדור הארץ מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
02:56 מהירות המילוט מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

09:48 תרגיל - מהירות מילוט מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
13:17 הכנה לבגרות - תנועת לוויין ומהירות מילוט מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:56 כבידה-תרגיל 15 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
21:20 שיעור 51 מהירות מילוט מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

03:13 Hitting the Sun is HARD מאת minutephysics, הועלה ע"י איתמר בנית