פתרון משוואה עם ערך מוחלט בשיטה אלגברית וגרפית ארז

מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוקטובר 2018