חוקי חזקות

מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 באוקטובר 2018