כלים מתמטיים שימושיים – אלגברה | פירוק לגורמים

מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 באוקטובר 2018