חזרה על מכנה משותף בביטוי ובמשוואה

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בנובמבר 2018