פתרון משוואה ריבועית בעזרת נוסחת השורשים

מאת אתר עגורים לימודי מתמטיקה לבגרות, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בנובמבר 2018