פתרון משוואה ריבועית בעזרת פירוק טרינום

מאת אתר עגורים לימודי מתמטיקה לבגרות, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בנובמבר 2018