חישוב זווית ההזחה

מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בנובמבר 2018