מנסרות משולשות

בפרק זה נעסוק ביישום חוק סנל על מנסרות משולשות

שיעורים

09:35 חישוב זווית ההזחה מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

06:01 זווית הזחה 1 מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:53 אופטיקה- 25. דוגמא: זווית הסטה במנסרה משולשת. מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית