אופטיקה- 9. עדשות מבוא והסבר א'

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בנובמבר 2018