דמות בעדשה מרכזת

קרני אור שמקורן בעצם נקודתי המרוחק מעדשה מרכזת נפגשות שנית לאחר מעבר בעדשה. מפגש זה מאפשר לצופה לראות דמות ממשית של העצם.
מטרות:
- הלומדים ידעו מהי דמות ממשית, מתי וכיצד היא נוצרת בעדשה מרכזת וכיצד למצוא את מיקומה באמצעות שרטוט.
- הלומדים ידעו מהי דמות מדומה, מתי וכיצד היא נוצרת בעדשה מרכזת, וכיצד למצוא את מיקומה באצתעות שרטוט.
- הלומדים ידעו כיצד ניתן לצפות בדמויות משני הסוגים.
- הלומדים ידעו מדוע לא נוצרת דמות כאשר מצתיבים עצם במישור המורקד של עדשה.

שיעורים

05:06 אופטיקה- 28. דוגמא: דמות מדומה בעדשה מרכזת מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
07:40 אופטיקה- 27. תכונות של דמות בעדשה מרכזת מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
11:16 אופטיקה- 11. דמות בעדשה מרכזת. מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

02:02 הדגמה מצולמת: היווצרות דמות על ידי עדשה מרכזת מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

ניסויים

03:17 הדגמה מצולמת: מציאת הקשר בין מרחק הדמות מהעדשה לבי מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

12:37 אופטיקה גיאומטרית - איך עובדת זכוכית מגדלת מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית