עדשות מרכזות

עדשות כדוריות מרכזות את קרני האור הפוגעות בהן, ומאפשרות יצירת דמות ממשית לעצמים.