פירוק לגורמים - הוצאת גורם משותף

מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בדצמבר 2018