אופטיקה- 27. תכונות של דמות בעדשה מרכזת

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 בדצמבר 2018