אופטיקה- 25. דוגמא: זווית הסטה במנסרה משולשת.

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 בדצמבר 2018