מכניקה תרגול: 8. מהירות מילוט מפני כוכב לכת וממסלו

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 בדצמבר 2018