הקרבנות הלא-יהודים של המשטר הנאצי

מאת SocialTV, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 במרץ 2019