הקשר של הפלישה לבריה"מ להשמדת העם היהודי

מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019