הויכוח על הקמת המדינה-לבגרות

מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019