מלחמת העצמאות – חלק א'

בפרק זה נעסוק בעימותים המזוינים בתחילת המלחמה, עד ההכרזה על הקמת המדינה

שיעורים

07:31 מלחמת העצמאות שלב 1 מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
04:45 תולדות מלחמת העצמאות בקצרה מאת מצייני הדרך, הועלה ע"י איתמר בנית
24:01 מלחמת העצמאות : מאפיינים כלליים של המלחמה מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
05:35 שלב א' במלחמת העצמאות מאת גלי כהן, הועלה ע"י איתמר בנית
13:39 תריץ אחורה - המצור על ירושלים במלחמת השחרור מאת כאן חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
12:10 מלחמת העצמאות שלב א-לבגרות מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

12:29 סיפור הקרב בגן לאומי קסטל מאת רשות הטבע והגנים, הועלה ע"י איתמר בנית