העלייה לישראל בשנות החמישים והשישים חלק 2

מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019