סכום סדרה הנדסית אינסופית תרגיל

מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019