אופטיקה- 11. דמות בעדשה מרכזת.

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 באפריל 2015

להשלים