סיכום הבסיס של וקטורים אלגברי

מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 ביולי 2019