אופטיקה- 12.דמות בעדשה מפזרת.

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 באפריל 2015

להשלים