הדגמה מצולמת: מציאת אורך מוקד של עדשה מרכזת

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 באפריל 2015

להשלים