הדגמה מצולמת: היווצרות דמות על ידי עדשה מרכזת

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 באפריל 2015

להשלים