הדגמה מצולמת: מציאת הקשר בין מרחק הדמות מהעדשה לבי

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 באפריל 2015

להשלים