אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ מכווץ - דוגמא (טעות מתמט

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 באפריל 2015

להשלים