הדגמה מצולמת: מציאת אורך מוקד של עדשה מפזרת

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 באפריל 2015

להשלים