אינטגרל שיטת ההצבה תרגיל

מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באוגוסט 2019