כבידה- קבוע הכבידה האוניברסלי. סרטון למחשבה

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באוגוסט 2019