זוויות בין מישורים

בפרק זה נלמד לחשב זווית בין שני מישורים החוצים זה את זה

שיעורים

05:14 מנסרה - זווית בין מישורים: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

02:10 סרטון זוית בין שני מישורים במרחב מאת Eyal Perry, הועלה ע"י איתמר בנית
02:44 הוכחת שני משפטים מהמרחב בעזרת וקטורים מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים