תרגיל כבידה בחלל

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בספטמבר 2019