פיזיקה כיתה יא- 20202 עבודה ואנרגי קפיצים

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019