פיזיקה כיתה ט - חוק הכבידה 20207

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019