הפסקת פיזיקה פרק 3: שימור התנע, התנגשויות וספורט י

מאת PhysicsBreak Israel, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 במאי 2015

להשלים