הדגמה - הפלת כדורים צמודים

מאת Physics Girl, הועלה ע"י תום אחי דרור בתאריך 6 ביולי 2015

הדגמה לא שגרתית של התנגשות בין כדור בעל מסה גדולה לכדור בעל מסה קטנה