ירמיהו פרק א1-דודיזינגר

מאת בגרות בתנך ממד המרכז, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בינואר 2020