תחנות בחייו של הנביא ירמיהו / 929

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בינואר 2020