דברים כ"ד

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר דברים פרק כ"ד

שיעורים

01:26 שאלה+תשובה על דברים כ"ד 13-10 - ב מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית
03:16 פתוח תפתח 2, דברים כד, יד-טו מאת מאיר צרי, הועלה ע"י איתמר בנית
04:40 פתוח תפתח 3, דברים כד, יט-כב מאת מאיר צרי, הועלה ע"י איתמר בנית
04:35 דברים פרק כד' חלק 2 מאת בגרות בתנך, הועלה ע"י איתמר בנית
01:38 הרב דוד מנחם על ספר דברים, פרק כד מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
08:59 דברים פרק כד' חלק 1 מאת בגרות בתנך, הועלה ע"י איתמר בנית
08:57 דברים, כ"ד, 22-10: חוקים סוציאלים מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית
04:35 סימנים דברים פרק כד מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
03:43 חוק חובה 2 - דברים כד' 10-22 מאת oranimcollege, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

00:42 שאלה+תשובה ויקרא י"ט 13+דברים כ"ד 15-14 -א מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית
03:05 שאלה+תשובה - דברים כ"ד 13-10 - א מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית